Lodtrækning om bukkejagt (kun medlemmer)

Her kan du tilmelde dig lodtrækningen om at deltage i bukkejagten på Flyvestation Karup
Sidste frist for tilmelding er den 10. april.
Det koster 2500 kr. for 1. periode (fra 16. maj til 15. juni)
Det koster 1500 kr. for 2. periode ( fra 16. juni til 15. juli)
Nedlægges en buk betales 500 kr. Dette gælder dog ikke for nyjægere som vælger området ved Hjemmeværnsgården. De betaler 500 kr. for 14 dages jagt, og en evt. nedlagt buk er inkluderet i prisen.
I år foretages lodtrækningen således, at deltagerne opdeles i 2 puljer.
Ansøgere der ikke havde bukkejagt på flyvestationen sidste år indgår i 1. pulje af udtrækningen.
De som havde bukkejagt på flyvestationen sidste år indgår i 2. pulje.
Det betyder, at de som havde bukkejagt sidste år, ikke kan trækkes før alle der indgår i 1. pulje er trukket.
Lodtrækningen foretages den 13. april kl. 18:30 i klubhuset. Du er velkommen til at møde op personligt. Hvis du ikke er fysisk til stede ved lodtrækningen, ringer vi til det telefonnummer du har opgivet. Svarer du ikke når vi ringer, trækker vi en ny.

Husk venligst, at du skal have bestået Naturstyrelsens Riffelprøve for at komme i betragtning.