Lodtrækning om 4-mandsjagt .

Her kan du tilmelde dig lodtrækningen om at deltage i 4-mandsjagten på Flyvestation Karup
Sidste frist for tilmelding er den 13. september
En jagtdag for fire jægere og op til 2 hunde ad gangen koster 2000 kr.

Følgende 4-mands jagter afholdes i 2023/24:

4 mandsjagt Karup VEST (OMR. ABCDEVXYZ) 28 OKT 2023
4 mandsjagt Karup ØST (omr. LMNOQ) 4 NOV 2023
4 mandsjagt Karup VEST (OMR. ABCDEVXYZ) 18 NOV 2023
4 mandsjagt Karup ØST (omr. LMNOQ) 9 DEC 2023
4 mandsjagt Karup VEST (OMR. ABCDEVXYZ) 16 DEC 2023
4 mandsjagt Karup ØST (omr. LMNOQ) 6 JAN 2024

Mindst 1 på holdet skal være medlem af Ruskær Jagtforening.
I år foretages lodtrækningen således, at deltagerne opdeles i 2 puljer.
Ansøgere der ikke havde 4-mandsjagt på flyvestationen sidste år indgår i 1. pulje af udtrækningen.
De som havde 4-mandsjagt på flyvestationen sidste år indgår i 2. pulje.
Det betyder, at de som havde 4-mandsjagt sidste år, ikke kan trækkes før alle der indgår i 1. pulje er trukket.
Lodtrækningen foretages den 14. septemberil kl. 18:30 i klubhuset. Du er velkommen til at møde op personligt. Hvis du ikke er fysisk til stede ved lodtrækningen, ringer vi til det telefonnummer du har opgivet. Svarer du ikke når vi ringer, trækker vi en ny.