GDPR

General Data Protection Regulation from the EU (GDPR).

1. Tilmelding Jagt: De oplysninger du afgiver i forbindelse med en tilmelding, vil Jagtudvalget gemme indtil jagtsæsonen er forbi. Derefter slettes de. Drejer det sig om jagter på flyvestation Karup, har Forsvarets Etablissementsstyrelse betinget sig følgende:

Derfor opbevarer vi navnene så længe kontrakten er aktiv. Hvis forsvaret be'r om navne, vil vi spørge dig om vi må videregi' dit navn, før vi udleverer det.

2.Tilmelding til skydning: De oplysninger du afgiver i forbindelse med skydning på Flugtskydningsbanen Ruskær, gemmes indtil skydningen er forbi.

3.Tilmelding til en lodtrækning: De oplysninger du afgiver i forbindelse med en lodtrækning, gemmer vi til lodtrækningen har fundet sted. Bliver du trukket ud, betragtes dine oplysninger som hørende til i punkt 1.

Dine data vil aldrig blive videregivet til nogen uden dit forudgående skriftlige samtykke.

Data opbevares på vores webhotel "one.com". Du kan læse deres GDPR-erklæring ved at klikke her.

Ønsker du en kopi af de oplysninger vi opbevarer, kan du til enhver tid bede om en udskrift, ved at skrive til os på jagtudvalget@rujagt.dk, og vi sender derefter oplysningerne til den e-mailadresse du brugte ved tilmeldingen (og kun den e-mailadresse). Ønsker du oplysningerne slettet, kan du be' om det ved en email til jagtudvalget@rujagt.dk.