Jægerrådet i Ikast-Brande Kommune

Ruskær Jagtforening er repræsenteret i Jægerrådet i Ikast-Brande Kommune. I stort set alle kommuner landet over er der etableret Jægerråd, der varetager de politiske interesser i området. Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd m.v.

Jægerrådene varetager den samlede indsats som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtforeninger gør i kommunalt regi.

Jægerrådets opgaver

  • Varetager samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, blandt andet ved at udpege repræsentant til kommunens “grønne råd”
  • Arbejder for, at et “grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen
  • Søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer
  • Varetager agitationsarbejdet i kommunen, herunder søger at oprette foreninger, hvor der er behov for det
  • Arbejder for interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse
  • Fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen
  • Er bindeled for kommunens foreninger og kredsen
  • Medvirker ved arrangement af fx flugtskydning, markprøver, riffelskydning med videre i samarbejde med kredsen

Jægerrådets medlemmer
Jægerrådets formand vælges af medlemmerne på et årligt møde (årsmødet), og de øvrige medlemmer udpeges af de enkelte jagtforeninger i kommunen.

Jægerrådet i Ikast-Brande Kommune
birgit-mortensenBirgit Mortensen
6167 2346

 

 

 

 

Se kontaktpersoner og udvalg.